Hibridizacija - naukao o savršenom balansiranju napajanja i potrošnje

Hybridization_738x415

Unapređenje performanse sistema uz pomoć bolje upotrebe energije i imati dostupno napajanje tačno onda kada Vam je potrebno je moguće upotrebom hibridnih rešenja sa uskladištenom energijom. 

- 24. mart 2017 Od Danfoss Drives

Možda će vas iznenaditi da saznate da hibridna vozila postoje koliko i vozila koja se pokreću benzinom. U stvari, Lohner-Porsche je napravio prvi hibridni automobil koje je predstavljen na autosajmu u Parizu 1900 godine.

Koncept hibridizacije hvata korak sa ostalim aplikacijama u sferi industrije. Ovo je integralni deo diskusije o skladištenju energije i predstavlja sastavni deo Danfoss frekventnih regulatora.

Šta je hibridizacija?

Jednostavna i široka definicija hibridnog sistema je da je to svaki sistem sa dva ili više izvora energije koji rade zajedno u cilju izvršenja određenog zadatka. Ovi sistemi uvek zahtevaju pametnu kontolu i veoma često upotrebljavaju neki vid skladištenja energije.

Zašto su nam hibridni sistemi neophodni?

U svetu se trenutno menja primarni izvor za proizvodnju energije, prelazi se sa fosilnih goriva, prirodnog gasa i nuklearne energije i ide se ka obnovljivim izvorima energije :solarna energija, vetar, voda, itd.
Međutim, zbog vanjskih faktora, kao što su vremenski uslovi i industrijski potrošači sa promenljivom vršnom potrošnjom, ovi novi izvori energije su često nepredvidivi i optimizacija napajanja može da bude izazov u energetskom sektoru. Hibridizacija pomaže u premošćenju procepa u slučajevima kada su zahtevi za napajanjem suviše veliki ili suviše mali.

Hibridizacija je počela da se masovno koristi u brodskim aplikacijama da bi se unapredila efikasnost, smanjili troškovi za gorivo i smanjila emisija ugljen dioksida, kao i u aplikacijama sa proizvodnjom energije čime se povećava stabilnost same mreže.

Danas se najčešće koriste tri tehnoligije u aplikacijama : baterije, super kondenzatori i leteći točkovi. Ovo su najčešći načini za skladištenje energije ali i druge tehnike se primenjuju širom sveta.

Bez obzira koji se medijum koristi za skladištenje energije, dodavanje skladišta za energiju vašem sistemu zahteva u najmanju ruku korišćenje sistema za upravljanje energijom i komponente za konverziju snage. Po
što se u svetu koriste različiti naponi, struje ili frekvencije, komponente za konverziju snage, kao što su na primer invertori i konvertori, se koriste da bi osigurali da se energija za napajanje uvek isporuči na pravi način i u pravo vreme.

Bez obzira da li skladištite energiju na naizmeničnoj ili jednosmernoj mreži, Danfoss frekventni regulatori imaju napojne komponente koje najbolje služe vašim potrebama.

Nastavite da pratite naš blog-u sledećih nekoliko meseci pričaćemo detaljnije na temu hibridizacije i našim rešenjima. Na linkovima ispod saznajte više o napojnim komponentama Danfoss frekventnih regulatora. 

 

 

Pratite nas na društvenim mrežama Pridružite nam se

Želite da komunicirate sa nama?

Upoznajte nas i pridružite se razgovoru