Program obuke za 2017. godinu

trening sa univ Danfoss Drives nastavlja sa programom teorijske i praktične obuke za korišćenje frekventnih pretvarača. Program obuke počinjemo Osnovnim kursom za korišćenje Danfoss frekventnih pretvarača.

- 2. maj 2017 Od Danfoss Drives

Tokom 2017. godine Danfoss Drives organizuje program obuke koji počinje Osnovnim kursom za korišćenje Danfoss frekventnih pretvarača a nastavlja se naprednim kursevima upotrebe frekventnih pretvarača u aplikacijama regulacije procesne veličine sa povratnom vezom i komunikaciju sa frekventnim pretvaračima upotrebom industrijskih protokola.

 Našu dugogodišnju saradnju sa Laboratorijom za elektromotorne pogone Katedre za energetskepretvarače i pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, nastavljamo obukom korisnika za rukovanje Danfoss frekventnim pretvaračima, tako da će obuku voditi kolege iz pomenute laboratorije, na čijem je čelu dr Milan Bebić. Smatramo da ćemo Vam na ovaj način, uz idealan spoj teorijske podloge i praktičnog iskustva, pružiti vrhunsku obuku.

Mesto održavanja naših kurseva će biti Laboratorija za elektromotorne pogone, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu (laboratorija br. 22 u suterenu).

Više informacija o programima:

- Osnovni kurs

- Napredni kurs I: Regulacija procesne veličine u sistemu sa zatvorenom povratnom vezom

Napredni kurs II: Industrijski komunikacioni protokoli –

- Profibus I Profinet

možete naći u brošuri Program kurseva obuke za 2017. godinu.

Kontakt i prijavljivanje:

Svoje prijave i eventualna pitanja dostavite:

ŽARKO GURANOVIĆ, inženjer za tehničku podršku

e-mail : zarko.guranovic@danfoss.com

mob.: +381602098572

 

 

Pratite nas na društvenim mrežama Pridružite nam se

Želite da komunicirate sa nama?

Upoznajte nas i pridružite se razgovoru