Jednostavan korak prema velikim uštedama energije u kućama i stanovima

Danfoss_ Key visual4 Novo istraživanje pokazuje da se za oko 70 miliona stanova i kuća u Evropi troškovi energije mogu znatno smanjiti unapređenjem sistema grejanja sa osnovnim termostatskim radijatorskim ventilima.

- 19. mart 2018 Od Danfoss Heating

Grejanje iznosi između 48 i 69 posto ukupne potrošnje energije u stanovima i kućama u 24 od 28 zemalja EU. Prema novim dokazima Evropskog udruženja za automatizaciju zgrada (eu.bac), potrošnja energije mogla bi se značajno smanjiti ako bi vlasnici kuće zamenili ručne radijatorske ventile sa termostatskim radijatorskim ventilima koji automatski regulišu grejanje prema unapred zadatoj temperaturi. Eu.bac studija procenjuje da je oko 500 miliona ručnih radijatorskih ventila još uvek postavljeno na radijatore u kućama i stanovima širom EU, trošeći energiju i novac iz godine u godinu.

"Kada se radijator koristi sa ručnim radijatorskim ventilom, on neprestano greje, čak i kad je u prostoriji postignuta željena temperatura. Termostatski radijatorski ventil može se postaviti tako da efikasno i bez ugrožavanja komfora zagreva sobu na željenu temperaturu. Kad temperatura prostorije dostigne tu vrednost, ventil isključuje radijator. Kad sobna temperatura ponovno padne, termostatski ventil ponovno uključuje radijator. To je tehnologija koja se decenijama  pokazala vrednom ", objašnjava Anders Barkholt, potpredsednik, rezidencijalno grejanje, Danfoss.

Ovakva vrsta termostatske regulacije radijatora znači da se u stanovima održava željena temperatura bez rasipanja energije, za razliku od regulacije temperature sa ručnim radijatorskim ventilim kada se prozori moraju otvoriti kako bi se regulisala temperatura. Na ovaj način, vlasnici kuća mogu uštedeti novac uz povećanje komfora u svakom trenutku.

Znatan potencijal uštede energije

Termostatski radijatorski ventili takođe imaju ogroman potencijal uštede energije za društvo u celini.

Eu.bac je pripremio detaljnu analizu za svaku zemalju pojedinačno na bazi podataka Europske agencije za životnu sredinu o potrošnji energije i troškovima grejanja u kućama u EU. Istraživanje pokazuje da bi građani EU mogli uštediti ogromnih 12 milijardi eura godišnje i smanjiti emisije CO2 za oko 24 miliona tona ukoliko se na svih 500 miliona radijatora sa ručnim regulacionim ventilima u EU ugrade termostatski radijatorski ventili. Procena se temelji na prosečnoj štednji energije od 18% prilikom ugradnje termostatskog radijatorskog ventila, konzervativnog broja koji može biti znatno veći.

"Kada je u pitanju ušteda energije u stanovima i kućama, performanse sistema grejanja su veoma bitne. Korišćenje termostatskih radijatorskih ventila je jeftino rešenje za postizanje udobnih i zdravih domova uz minimalne troškove. Budući da je kupovna cena termostatskog radijatorskog ventila slična ceni ručnog radijatorskog ventila, čini se očiglednim da svaki radijator mora imati termostatski radijatorski ventil ", kaže Stephan Kolb, šef industrije, grejanja u Danfossu.

S obzirom na celi trošak instalacije, uključujući i rad, eu.bac studija pokazuje da je prosečno vreme vraćanja investicije u termostatske  radijatorske ventile samo dvije godine. Vreme vraćanja u poređenju sa tipičnim vekom kvalitetnog termostatskog radijatorskog ventila, napr. Danfoss ventil s vekom od najmanje 20 godina, pokazuje da su potencijalne uštede koje su jednom instalirane ogromne.

"Ušteda energije s termostatskim radijatorskim ventilima povoljna je za budžet stanara i za nacionalne ekonomije, a na kraju i za borbu protiv klimatskih promjena", kaže Anders Barkholt.

Izdvajamo iz izveštaja EUBAC-a

• Oko 40% europskih stanova i kuća opremljeno je ručnim radijatorskim ventilima.

• Građani EU bi uštedeli gotovo 12 milijardi eura godišnje za energiju ukoliko bi ugradili termostatske radijatorske ventile.

• Stanari širom EU mogla bi uštedeti 130 TWh energije godišnje.

• Emisije CO2 u EU bi se smanjile za oko 24 miliona tona.

• Trošak nadogradnje bi bio vraćen kroz uštedu energije za samo dve godine.

• Zamena ugrađenih termostatskih radijatorskih ventila starijih od 20 godina mogla bi donijeti dodatne uštede od 30 TWh.

 

 

Pratite nas na društvenim mrežama Pridružite nam se

Želite da komunicirate sa nama?

Upoznajte nas i pridružite se razgovoru