Novi inteligentni način optimizacije sistema za daljinsko grejanje sa Virtus-om

Nova generacija inteligentnih regulatora pritiska I protoka, pod nazivom Virtus promeniće način na koji se vrši balansianje I optimizacija u sistemima za daljinsko grejanje. Nova konstrukcija regulatora pritiska I protoka donosi dugačak životni vek , bolju funkcionalnost I performance regulatora. Jedinstvene opcije inteligentne optimizacije iNET I iSET doneće Vam mogućnost da uštedite još više energije

- 31. januar 2019 Od Danfoss Heating

Optimalno hidrauličko balansiranje I savršena regulacija temperature su ključni parametri za maksimizaciju energetske efikasnosti u sistemima za daljnisko grejanje I hlađenje,. Na ovaj način dodatno štedite energiju, novac I dodatno povećavate komfor krajnjeg korisnika. Kao pomoć u ostvarivanju ovih ciljeva Danfoss je razvio novu generaciju regulatora diferencijalnog pritiska I regulatora protoka pod nazivom Virtus.

Postoji mnogo razloga zašto da odaberete Virtus, a ovo su samo neki od njih:

 

  • Savršena regulacija I stabilnost 
  • Optimizacija performanis mreže 
  • Veliki kapaciteti protoka 
  • Kompaktna veličina 
  • Jednostavno  puštanje u rad I održavanje,  

 

 

3 Ključne inoivacije unutar Virtus-a:

Inteligentno balansiranje mreže sa iNET funkcijom : Snižavanje troškova pumpanja I redukcija vršnog opterećenja

iNET služi za uravnoteženje, u realnom vremenu, proizvodnje I distribucije u skladu sa konstantno promenjivom potrošnjom toplotne energije. Promena toplotne potrošnje zahteva promene u distribuciji toplote. Usled ove činjenice Δp bi treba da se optimizuje na ogranku svakog dela mreže. iNET detektuje potreban pad pritiska za svaku zgradu I daljisnki ga podešava. Ovo donosi uštede u energiji potrebnoj za pumpanje. Daljinska kontrola regulatora donosi jednostavnije upravljanje uz smanjenu potrebu za izlaskom opreatera na teren.

iNET  rešenje je takođe važno u sistemima za daljisko grejanje usled povećanja kompleksnosti ovih sistema što znači da se kritične tačke u sistemu menjanju. Upotrebom iNET rešenja ovi problemi se automatski rešavaju

Inteligentna optimizacija  I povećanje efikasnosti u podstanici pomoću iSet-a : bez oscilacija  I niži troškovi pumpanja

iSET eliminiše fluktuaciju temperature u zgradama povezanim na sisteme daljinskog grejanja.  iSET funkcija implementirana u regulator dif. pritiska optimizuje rad postanice u sistemu za daljisnko grejanje I hlađenje. iSET funkcija se baziran na  činjenici da su stabilnost sistema za daljinsko grejanje I regulacija dif. pritiska povezani I da je sisteme daljinskog grejanja moguće stabilisati promenom diferencijalnog pritiska. iSET rešenje automatski detektuje oscilacije i eliminiše ih bez potrebe za intervencijom rukovaoca podstanice koji bi morao ručno da menja podešavanja unutar podstanice. iSET računa potrebnu promenu podešavanja diferencijalnog pritiska I sam obavlja potrebne korekcije u podešavanju. Posledica rada iSET-a je eliminacija oscilacija temperature koje se reguliše što donosi snižene operativne troškove I povećanu efikasnost sistema. 

Dinamičko prigušenje

Dinamičko prigušenje je rešenje koje se ne oslanja na elektro pogon I prilagođava količinu vode koja ulazi u regulator pritiska . Ova funkcija eliminiše oscilacije pritiska koje mogu nastati, npr kada je više podstanica povezano na cevovod malog prečnika. Ovakvi ventili mogu da utiču na međusobni rad jer postoji opasnost od pojave rezonance .

 


 

 

Virtus

 

Pratite nas na društvenim mrežama Pridružite nam se

Želite da komunicirate sa nama?

Upoznajte nas i pridružite se razgovoru