Danfoss vam omogućava i pomaže da na najbolji način koristite EcoDesign direktivu

compressors-for-air-conditioning-danfoss Iako je EcoDesign povezan sa CE oznakom i sa mogućnošćom prodaje rashladnih sistema, mnogo se više dobija njegovom primenom na proizvode. Danfoss je u mogućnosti da ponudi rešenja koja su usaglašena sa EcoDesign-om.

- 24. jul 2018 Od Danfoss Cooling

Da bi proizvođač bio u mogućnosti da prodaje svoje proizvode na teritoriji Evropske unije potrebno je da ima CE oznaku. CE oznaka sa sobom nosi određene zahteve koji se moraju ispoštovati.

Za proizvođače rashladne opreme, EcoDesign predstavlja vodilju koja omogućava ispunjenje usaglašenosti ali daje i prednost u odnosu na konkurenciju – kako u Evropi tako i van nje. Krajnim korisnicima, distributerima, izvođačima i projektantima proizvodi koji ispunjavaju EcoDesign kriterijume trebalo bi da su “interesantniji” jer mogu ponuditi bolju efikasnost, pouzdanost i ekonomičnost.

Drugo izdanje evropske EcoDesign direktive, takođe poznaka kao “Energy-related Products (ErP) directive, ENTR Lot 1 2015/1095 and 2015/1094” stupa na snagu 1. Jula 2018. Sa njom su obuhvaćene kondenzacione jedinice, procesni čileri, namenski rashladne vitrine i vitrine za zamrzavanje. Direktiva definiše minimalne potrebne uslove u pogledu energetske efikasnosti koja oprema mora da ispuni, a sve u cilju poboljšanja celokupnih performansi sistema i proizvoda kako bi se dodatno na indirektnan način smanjila emisija CO2.

 

Zahtevi kondenzacionih jedinica u pogledu energetske efikasnosti

Posle prvog izdanja (1. Jula 2016) energetske perfomanse kondenzacionih jedinica su postale dosta strože. Od 1. Jula 2018., SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) i COP (Coefficient of Performance), u zavisnosti od rashladnog kapaciteta, ne smeju biti ispod navedenih vrednosti:

TempertaturaRashladnji kapacitet (kW)* Merenje            Vrednost         
Isparenje (-10°C)0.2-1COP1.4
 1-5COP1.6
 5-20SEPR2.55
 20-50SEPR2.65
 Isparenje (-35°C) 0.1-0.4COP0.8           
 0.4-2COP0.95
 2-8SEPR1.6
 8-20SEPR1.7

*Nominalni kapacitet pri punom opterećenju i spoljnoj temperaturi od 32°C (standard: EN13215 / 13771-2)

 

 

Visoko efikasne kondenzacione jedinice

Danfoss OptymaTM kondenzacione jedinice, sa kućištem i bez, ne samo da zadovoljavaju EcoDesign direktivu iz 2018. već imaju SEPR i COP daleko veći od zahtevanih vrednosti. Neke od njih poseduju i ASERCOM sertifikat. Povrh toga, ceo portfolio je prebačen na ekološki prihvatljive freone kao što su R448a, R449a, R452a, a uskoro će biti kompatibilni i sa R513a kao i sa R290 (određene jedinice). 

Sa CE oznakom korisnici su sigurni da proizvod koji kupuje je adekvatnog kvaliteta, usaglašen sa regulativama i direktivama kao i da je energetski efikasan. U svom transparentnom pristupu, Danfoss svoju godišnju potrošnju električne energije izražava i u količini novca koji se uštedi prilikom korišćenja ovakvog tipa jedinice, koju možete naći i na sajtu.

Pregled grafika uštede:

OptymaTM Plus INVERTER  jedinica sa sertifikovanim SEPR od 3.84 je poređena sa alternativnom jedinicom, dostupnom na tržištu, koja ne poseduje inverter tehnologiju i regulacija kapaciteta je zasnovana na mehaničkom principu (izvor: Danfoss testna laboratorija).

 

ecodesign-infographic

 

Pratite nas na društvenim mrežama Pridružite nam se

Želite da komunicirate sa nama?

Upoznajte nas i pridružite se razgovoru