Danfoss rešenja za komercijalno hlađenje odobrena za upotrebu sa alternativnim rashladnim sredstvima R448A, R449A i R452A

danfoss-solutions-for-commercial-refrigeration-approved-for-use-with-alternate-refrigerants-r448a-r449a-and-r452a Promene sa postojećih na upotrebu alternativnih rashladnih sredstava se ubrzava. HVAC-R asocijacije se udružuju kako bi preusmerili industriju sa R404A na druga rashladna sredstva. Kako bismo omogućili da kupci budu u toku sa dolazećim promenama u rashladi, Danfoss je predstavio više tipova proizvoda za low-GWP rashladna sredstva – kao sto su R448A, R449A i R452A i nastavili smo mesečno da unapređujemo Coolselector2 aplikaciju.

- 13. jul 2018 Od Danfoss Cooling

Danfoss pruža podršku profesionalcima u industriji rashlade da ne odlažu prelazak na rashladna sredstva sa manjim GWP i na svakom koraku tranzicije pružamo podršku. Nesigurnost prilikom izbora pravih rashladnih sredstava kao i planiranje proizvoda kod budućih porudžbina može da izazove dosta nesporazuma o pouzdanosti komponenata, a koje je moguće preduhtriti upravo sticanjem pravih informacija, znanja i veština koja su neophodna kod ove promene na nova rashladna sredstva.

Danfoss je iz takvih razloga objavio više onlajn izvora informacija koji pomažu kod izbora, instalacije i retrofitinga. Osim ovih izvora, Danfoss nastavlja sa razvojem komponenti kompatibilnim za nova rashladna sredstva koja će se tek pojaviti za upotrebu u hlađenju.

U okviru naših proizvoda, Danfoss nudi kompatibilnost i sa “novim” i sa “starim” rashladnim sredstvima, kako bismo omogućili višestruki izbor kupcima i fleksibilnosti između rešenja u rashladi sa sadašnjim i dolazećim rashladnim sredstvima. 

Za manje i srednje aplikacije u komercijalnoj rashladi kao što su hladnjače, R448A, R449A i R452A su odlične  alternative za R404A.

Imajući u vidu na kratak životni vek i cenu R404A, promena na alternativna rashladna sredstva sa manjim GWP je logičan korak koji je potrebno da preduzmemo. Rešenja su dostpuna danas za sve delove rashladnih sistema sa kompresorima, kondenzacionim jedinicama, razmenjivače toplote, elektronskim i termo ekspanzionim ventilima, solenoidnim ventilima, kontrolerima, elektronskim kontrolerma i sa drugim linijiskim komponentama – bilo za rešenja sa niskim ili srednjim temperaturama isparavanja. Novosti uključuju EVR v2, TE5-55, TU ventile, MLZ, VLZ i MTZ skrol i klipne kompresore, kao i Optyma kondenzacione jedinice za R448A, R449A i R452A.

Kvalifikacioni plan obuhvata R513A i R450A* kao komplementarne alternative za R134a jer pružaju slične performanse.

Za aplikacije tipične za segmente Food Retaila, dugoročna rešenja su prilagođena prirodnim rashladnim sredstvima. Za aplikacije sa punjenjem rashladnog sredstva manjim od 150g, Danfoss nudi široki opseg komponenata pogodnim za različita A3* rashladna sredstva kao što su R290 i R600a. U zamenu za R404A, R513A je odličan izbor kada je u pitanju limitirano punjenje preko 150g ili kada A3 klasa rashlade nije primenjiva.

 

danfoss-solutions-for-commercial-refrigeration-approved-for-use-with-alternate-refrigerants-r448a-r449a-and-r452a-2

Alati podrške hlađenja (Cool Tool):

Kako biste identifikovali koje su komponente odgovarajuće za nova rashladna sredstva, najbolja opcija je Coolselector® 2. Softver predlaže komponente, pružajuci korisnicima da biraju najodgovarajuće komponente na osnovu unosa nekoliko parametara kao što su: kapacitet hlađenja, rashladno sredstvo, temperatura isparavanja i kondenzacije, a moguće je uneti još parametara zavisno od kompleksnosti izbora. Dodatno, Coolselector® 2, podržava proračune različitih sistema u rashladi i bira komponente za hladnjače.

Izbor softvera funkcioniše komplemetarno sa Low-GWPtool aplikacijom i Refrigeration Slider aplikacijom, pružajuci korisnicima da jednostavno pronađu komponente za svako alternativno rashladno sredstvo, u odnosu na konkretne termodinamičke karakteristike.

*zavisno od modela

Vaš set aplikacija: 

 

 

Pratite nas na društvenim mrežama Pridružite nam se

Želite da komunicirate sa nama?

Upoznajte nas i pridružite se razgovoru