Digitalna detekcija gasa – novi pristupi u industrijskom hlađenju

premium-duplex_two-sensors_front_1120x747 Kompanija Danfoss, kao svetski lider u inovacijama industrijskog hlađenja predstavila je nov porfolio gas detektora za aplikacije industrijskog hlađenja. Do sada primenjivi i pozdani u vašim aplikacijama, novi, digitalni gas detektori sada su i jednostavnije primene i imaju intuitivnije karakteristike, i to sve od početne specifikacije do njihovog redovnog operativnog rada.

- 22. avgust 2018 Od Danfoss Cooling

Nova generacija gas detektora Plug and play

Nova generacija Danfoss gas detektora kreirana je na osnovama digitalne platforme koja omogućava višeznačnu komunikaciju i intergriše više opcija radi bolje operativne pouzdanosti aplikacija, jednostavnije kalibracije i proceduralnog održavanja sistema, dajući visok nivo efikasnosti i usaglašenosti sistema.  

Dodatno, intutivni interfejs je user-friendly i omogućava visok nivo preciznosti i pogodnosti za upotrebu i kada je reč o manje podučenim korisnicima. Na ovaj način se minimalizuju operativni, kalibracioni i rizici podešavanja aplikacija. Portfolio obuhvata set od bazičnih do visoko zahtevnih modela sa senzor tehnologijom da se odgovori na specifičnosti rashladnog sredstva, aplikacije i na kraju krajeva odgovori na zahteve pouzdanosti i bezbednosti vašeg sistema hlađenja.

 

basic_one-sensor_one-buzz-ligh-front_1120x747

Jednostavna konfiguracija i instalacija

Analogna ili RS485 Modbus konekcija omogućava lakšu komunikaciju sa centralnim sistemom.  Samostalna jedinica gas detekcije je fabrički pre-konfigurisana da odgovara PPM podešavanjima i zahtevima rashladnog sredstva.

Kalibracija i održavanje je od sada takođe jednostavnije

Za jednostavnije kalibracione procese, novi potfolio Danfoss gas detektorskih jedinica sadrži intergrisanu kalibracionu rutinu. Kalibracija gasa više ne mora da se realizuje uz potenciometre i milimetre, čime se pojednostavljuje ovaj process, povećava efikasnost rada na procesu i smanjuje rizik od greške u kalibrisanju. Pre-kalibrisani i fabrički sertifikovani zamenski senzori su dostupni u svim tipovima za lakšu upotrebu. 

 

heavy-duty_front_1120x747

Unapređenje operativne pouzdanosti i efikasnosti održavanja

Nekoliko uslužnih podešavanja daju podršku u planiranju optimalnog održavanja. To su alarm signali – na jedinici, na kontroleru, na oba što pomaže u detekciji kada je sistem u problemu. Kompjuterski alat omogućava pregled stanja na gas detektorima i da li jedinica radi onako kako je inicijalno podešena i u svakom trenutku postoji opcija za dobijanje dokumentovanih procedura koje omogućavaju praćenje i izveštavanje o radu sistema.

Portfolio Danfoss gas detektora omogućava usaglašavanje sistema sa sledećim regulativama: EN 378:2016, ISO 5149:2014, IIAR 2-2017 i  ASHRAE 15:2016, uz potpunu bezbednost i jednostavnu upotrebu na aplikaciji.

Ukoliko želite da saznate i istražite više o digitalnim gas detector rešenjima, načinima kako mogu da maksimizuju aktivnosti bezbednog funkcionisanja sistema, ljudi, proizvoda i opreme, možete posetiti sledeću stranicu: 

GDIR.danfoss.com.

 

 

Pratite nas na društvenim mrežama Pridružite nam se

Želite da komunicirate sa nama?

Upoznajte nas i pridružite se razgovoru